close

Poštová poisťovňa, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO: 31 405 410 IČ DPH: SK7020000680 

Infolinka : +421 2 3300 0031

PU: + 421 2 3300 0031 + 421 2 3300 0032

POISŤOVNE