KONTAKT

CONCORDE spol. s r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

zapisaná v Obchodnom registri Mestského súdu

Bratislava III.  Oddiel: Sro  Vložka číslo: 5080/B