close

 

CONCORDE znamená jednotu, svornosť, zhodu.

CONCORDE nedáva grandiózne sľuby, nevyžaduje neprimeraný rešpekt.

CONCORDE je naša filozofia, naše krédo, naša cesta k úspechu