CONCORDE

pdf prezentácia

CONCORDE spol. s r.o.samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia

podľa licencie Národnej banky Slovenska č. OPK-15475-1/2009 zo dňa 16.11.2009, vedená pod registračným číslom 107779 v Registri finančných agentov a finančných poradcov NBS

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.  Oddiel: Sro  Vložka číslo: 5080/B, deň zápisu: 19.05.1993

 

CONCORDE spol. s r.o. je držiteľom certifikátov:

STN ISO/IEC 27001:2014 - ISO/IEC 27001:2013

(systém manažerstva informačnej bezpečnosti)

STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015

(systém manažerstva kvality)

 

          CERTIFIKÁTY ISO:                                        Zoznam spolupracujúcich poisťovní:

História CONCORDE spol. s r.o.

  • CONCORDE spol. s r.o. bola založená v roku 1993
  • CONCORDE spol. s r.o. je jedna z najvýznamnejších agentských spoločností na poistnom trhu v Slovenskej republike.
  • CONCORDE spol. s r.o. pôsobí prostredníctvom svojho zastúpenia v Bratislave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach.
  • CONCORDE spol. s r.o. pracuje na princípoch profesionality a serióznosti.
  • SPOLUPRACOVNÍCI CONCORDE spol. s r.o. sú iba špecialisti a experti vo svojom odbore s dlhoročnou praxou v poisťovníctve.