close

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group.
Štefánikova 17
SK - 811 05 Bratislava

 

bezplatna infolinka: 0800 112 222

Centrálny dispečink škôd:   0850 111 566

Asistenčné služby:  18 118       / +421 2 6353 2236

POISŤOVNE