close

Generali Poisťovňa, a. s. 

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava


www.generali.sk 
Tel.: 0850 111 117 (volania zo SR)
Tel.: +421 2 58 57 66 66 (volania zo zahraničia)
Fax: +421 2 58 57 61 00

 Hlásenie poistných udalostí: 0850 111 117

POISŤOVNE