close
Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1699/B.

 

  Tel.: +421 2 5020 7860, +421 2 5020 7811
Fax: +421 2 5020 7810

Insurance companies