close

Generali Poisťovňa, a. s. 

Generali Poisťovňa, a. s. 
Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 

www.generali.sk  
Tel.: 0850 111 117 (volania zo SR) 
Tel.: +421 2 58 57 66 66 (volania zo zahraničia) 
Fax: +421 2 58 57 61 00

 Hlásenie poistných udalostí: 0850 111 117

Insurance companies